Πέντε χρόνια «Θρόνος του Ήλιου»: Η ιστορία της Ρόδου μέσα από 9 Διαστάσεις. - Throne of Helios 9D Experience

Πέντε χρόνια «Θρόνος του Ήλιου»: Η ιστορία της Ρόδου μέσα από 9 Διαστάσεις.

13 Ιανουαρίου, 2020
throneofhelios
Ο «Θρόνος του Ήλιου», έφερε τις 9 Διαστάσεις (9D) στην ψυχαγωγία στη Ρόδο και γιορτάζει 5 Χρόνια λειτουργίας.
13 Ιανουαρίου, 2020
Οικογενειακές Διακοπές.
13 Ιανουαρίου, 2020